Startsida

Jølstrsverreamundsen1996avatnet er kjent som eit av Noregs beste fiskevatn! Rekorden på st ang har Sverre Amundsen frå då han tok ein storaure på 12,1 kg på sluk våren 1996.

Prisen på fiskekort i Jølster er for eit dagskort kr. 120,- og 600 kr for veke og 1000 kr for sesong. Dette er eit felles fiskekort som gjeld for stangfiske, oterfiske og alle
andre typar sportsfiske. (ikkje garnfiske) i heile Jølster. Korta kan kjøpast hjå turistbedrifter/forretningar/bensinstasjonar i kommunen.

De kan og kjøpe kort på  internett gjennom portalen til Inatur og via SMS.  Jølster har terreng som gir gode høve til småviltjakt i slutten av september og framover. Jaktkort for småviltjakt kan ein kjøpe m.a. på Lunde turiststasjon, Esso på Skei, og Jølstraholmen.

Nyheter, info frå jakt og fiskelaget.

Fellesmøtet 2017
Fellesmøtet 2017
Fellesmøte for styremedlemmer i alle sonene i Jølster Jakt og Fiskelag Møtet vert på Skei Hotel, onsdag 01.02.2017,   Kl.  20.00
Villreinjakt i Førdefjella
Villreinjakt i Førdefjella
Dei av jaktrettshavarane / grunneigarane i Jølster jakt og fiskelag sone 3 (nordsida) som ynskjer å delta i trekkinga av villreinløyver år 2016 må skriftleg melde frå til : Vidar Årdalsbakke Djupvik,  Årdal,  6843...
Småviltjakta 2016
Småviltjakta 2016
Jakttid for rype i 2016 er frå og med 10 september og til og med 23 desember 2016. Anna småvilt gjeld nasjonale jaktider http://www.dirnat.no/jakt/jakttider Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med...